Lộc Đỉnh Ký – Kim Dung (Phần 8/8)

Post in by
Thể Loại: Truyện Kiếm Hiệp
Tags: ,

Lộc Đỉnh Ký

Hồi 225

ĐáNH NGườI NGOạI QUốC

Lâm Hưng Châu kể tiếp:

- Lúc đó bầu trời mây kéo đen nghịt. Sóng biển nhô lên như từng

trái đồi đập vào thuyền. Mưa to gió lớn khiến cho mọi người đều ướt sũng.

Quốc tính gia đứng ở đầu thuyền, tay cầm trường kiếm, miệng lớn tiếng hô:

- Tận trung báo quốc, không sợ sóng gió!

Mấy vạn binh tướng đồng thanh hô theo:

- Tận trung báo quốc, không sợ sóng gió!

Tiếng hô từ thuyền nọ truyền sang thuyền kia, vang dội một góc trời tưởng

chừng muốn lấn át cả tiếng cuồng phong đại lãng.

Vi Tiểu Bảo nhìn Thi Lang hỏi móc:

- Lúc ấy chắc Thi tướng quân cũng hô lớn như vậy, phải không?

Thi Lang đáp:

- Ty chức ở Hạ Môn đã xẩy ra chuyện xích mích với Trịnh Vương nên không

đi Đài Loan.

Tế ra là thế! Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc!

Phó tướng họ Lộ xen vào:

- Trịnh vương đến Bành Hồ bất quá chỉ gặp sóng to gió cả. Còn Thi tướng

quân đến Bành Hồ mới đây phải hứng chịu một trận huyết chiến kinh tâm động

phách. Lưu Quốc Hiên thống lãnh thủy quân ở Ngưu Tâm loan, đảo Kê Lung bố trí

phòng thủ vùng Bành Hồ. Dọc bờ biển hai mươi dặm đều đắp thành lũy đất. Cứ

cách một quãng lại đặt một khẩu súng lớn. Thủy quân của nhà Đại Thanh vừa tới

nơi. Trên bờ nhất tề nổ súng ầm ầm, ngoài ra còn hỏa tiễn, phún đồng (ống phun).

Chà chà! Thật là nguy hiểm hết chỗ nói.

Vi Tiểu Bảo cười ngắt lời:

- Lộ phó tướng! Ta xem chừng trái mật của phó tướng cũng không kém trái

mật của ta mấy tí.

Lộ phó tướng đáp:

- Không dám! Ty chức khi nào bì kịp tước gia được!

Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Phó tướng kém cả ta ư?

Lộ phó tướng đáp:

- Dĩ nhiên ty chức còn kém xa!

Vi Tiểu Bảo cười nói:

- Nếu vậy thì kỳ thiệt! Trái mật của ta nhỏ như mật chuột, tưởng đã là quá rồi.

Không ngờ phó tướng còn vô dụng hơn ta. Ha ha! Lạ thiệt! Quả là lạ thiệt!

Lộ phó tướng đỏ mặt lên không dám nói nữa.

Vi Tiểu Bảo quay sang hỏi Lâm Hưng Châu:

- Quốc tính gia thống lãnh đại quân ra khơi rồi sao nữa?

Lâm Hưng Châu kể tiếp:

- Chiến thuyền ra đi vào lúc sóng to gió cả trong vòng hai trống canh. Đến

canh ba đột nhiên gió lặng sóng êm. Mây đen tan hết. Thế gió đổi chiều thành ra

thuận lợi. Các quân sĩ hô “Vạn tuế” vang động ngoài khơi. Ai cũng cho là có

Hoàng thiên bảo hựu. Chuyến đi nhất định thắng trận.

Sáng sớm mồng một, chiến thuyền đến cửa Mộc Nhĩ, dùng sào đo nước, chỗ

này nông quá thuyền không đi được.

Quốc tính gia trong lòng nóng nảy, liền sai bày hương án đảo các Hoàng

thiên. Chẳng mấy chốc, đột nhiên nước thủy triều dâng cao. Các chiến thuyền

nhất tề kéo vào cửa Lộc Nhĩ.

Trên bờ quân Hồng Mao liền nổ súng lớn oanh kích. Bọn quỷ Hồng mao đã

đắp hai tòa thành trì ở đây. Một tòa kêu bằng Nhiệt Lai Già thành, một tòa kêu

bằng Phổ La Dân Già thành.Vi Tiểu Bảo cười ngắt lời:

- Những tên thành của bọn quỷ Hồng mao nghe cũng ly kỳ cổ quái. Cái gì mà

Nhiệt Lai Già với Lãnh Lai Già? Nam Mô Ba La Mễ Đa Quân Thế m Già?

Lâm Hưng Châu mỉm cười kể tiếp:

- “Lúc ấy Quốc tính gia dùng Thiên lý kính quan sát thấy bọn quỷ Hồng mao

có hai chiến hạm lớn làm chủ lực, tuần dương hạm hai cái, lại còn thuyền ván và

mủng nhỏ mấy trăm con, nhất tề xông ra.

Quốc tính gia liền hạ tướng lệnh sai quan trấn đốc Tuyên Nghị Tiền là Trần

Trạch lãnh một đội chiến thuyền đổ bộ lên cửa Lộc Nhĩ đóng ở Bắc Sán để chẹn

đường quân tiếp viện của bọn Hồng mao. Ngài lại phái Hoàng Chiêu dẫn đội lính

súng năm trăm tên, liên hoàn pháo hai chục cỗ, chia làm ba toán bày trận ở phía

sau để phòng thủ địch quân tràn xuống phía nam. Rồi ngài phái ty chức lãnh năm

trăm tay quân đằng bài quanh ra phía sau đánh vào cạch sườn mé tả quân địch.

Ngài lại phái Tiêu Cung Trần lãnh hai chục con thuyền lẹ đi tuần tiễu. Hễ thấy hạm

đội Hồng mao kéo đến tấn công thì lập tức giả vờ đổ bộ đánh thành để khiêu

chế bọn chúng. Quân địch mà hoang mang là mất chí chiến đấu. Các tướng lĩnh

mệnh thi hành công tác chia đi các ngả. Trên thuyền liền nổ súng phản kích.

Bên kia, Trần quân sư thống lãnh thủy quân bao vây hai chiến hạm chủ lực

của Hồng mao địch rồi đánh thốc vào. Tiếng súng nổ và tiếng hò hét vang dội

một vùng. Trên mặt biển ngột ngạt khói đen lửa đỏ.

Cuộc đại chiến kéo dài chừng hơn một giờ, bỗng nghe đánh ầm một tiếng

rùng rợn. Một chiến hạm chủ lực của Hồng mao quỷ bị quân ta đánh chìm. Sau mới

biết chiến hạm này mang tên Bối Khắc Đức á và là đoàn thủy quân tinh nhuệ của

Hồng mao quân. Còn một chiến hạm nữa mang tên Mã Lợi á cũng bị trọng thương

phải chạy trốn về phía Đông rồi không biết đi đâu.

Hai chiếc tuần dương hạm của bọn quỷ Hồng mao cũng rút lui.

Lúc ấy toán binh của Trần Trạch đổ bộ rồi gặp bọn lục quân của bọn Hồng

mao quỷ. Ai nấy hăng hái xung phong giết hết địch quân không còn mảnh giáp.

Cuộc đại chiến này cả trước sau không đầy hai giờ mà lưỡng lộ thủy lục của

Hồng mao quỷ đều bị đánh bại. Quân ta đổ bộ phá tan Phổ La Dân Già thành.”Lời chú của tác giả: Trịnh Thành Công từ Bành Hồ tấn công Đài Loan đổ bộ

lên khu phụ cận của Đài Nam ngày nay. Hồi ấy nước Hà Lan đặt trọng binh đồn trú

khắp giải Đài Nam.

Vi Tiểu Bảo rót chung rượu hai tay cầm đưa cho Lâm Hưng Châu nói:

- Lâm đại ca! Trận đánh hay quá! Tiểu đệ kính mừng đại ca một chung này.

Lâm Hưng Châu đứng dậy đón lấy chung rượu uống một hơi cạn sạch rồi kể

tiếp:

- “Quân Hồng Triều đổ bộ vùng Xích Khảm liền được người Trung Quốc nô

nức chạy ra hoan nghênh. Số đông mừng rỡ đến chảy nước mắt khóc ròng. Họ lớn

tiếng hô:

- Cứu tinh của bọn ta đã đến!

Lão thái gia của Quốc tính gia là Trịnh Chi Long thái sư nguyên trước làm

nghề “buôn không vốn” trên mặt biển. Đài Loan là căn cứ địa của lão nhân gia.

Sau lão nhân gia dẫn anh em thủ hạ về Trung Nguyên. đảo Đài Loan liền bị bọn

quỷ Hà Lan và quỷ Tây Ban Nha chiếm cứ.

Hà Lan quỷ ở miền Nam. Tây Ban Nha quỷ ở mặt bắc. Hai bọn quỷ xẩy ra cuộc

tranh chấp. Bọn quỷ Tây Ban Nha bị thất bại. Toàn đảo Đài Loan liền bị quỷ Hà

Lan chiếm hết.

Thời bấy giờ người Trung Quốc chúng ta ở trên đảo rất đông bị bọn quỷ

Hồng mao Hà Lan tàn sát cực kỳ thê thảm.

Một vị huynh đệ bộ hạ cũ của Trịnh thái sư tên gọi Quách Hoài Nhật là một

tay đại anh hùng, đại hảo hán ở lại trên đảo chứ không bỏ đi.

Quách Hoài Nhật thấy người Trung Quốc chúng ta bị quân quỷ Hồng mao

khinh khi quá độ liền ngấn ngầm tập họp anh em thông tri cho nhân tài các nơi ở

Trung Quốc, ước định nhất tề khởi sự vào ngày trung thu rằm tháng tám nổi lên

giết hết bọn quỷ Hồng mao trên toàn đảo.

Ngờ đâu một Hán gian tên gọi Phổ Tử đi mật báo với thái thú Hồng mao…”

Vi Tiểu Bảo nghe nói tới đây tức giận không nhịn được, đạp bàn quát mắng:- Tổ bà nó! Công việc của người Trung Quốc lại bị bọn Hán gian phá hoại

rồi!

Lâm Hưng Châu kể tiếp:

- “Đúng thế! Khi đó Quách Hoài Nhật đại ca thấy Phổ Tử trốn đi biết là cơ

sự nguy rồi, lập tức thống lãnh hơn một vạn sáu ngàn người đánh Phổ La Dân Già

thành, phóng hỏa đốt cháy hết những dinh thự của bọn quan lại Hồng mao quỷ.

Nhưng kế đó bọn Hồng mao quỷ điều động đại quân mở cuộc phản công. Súng

ống của bọn chúng cực kỳ lợi hại. Còn người Trung Quốc chúng ta thì ngoài mấy

cây hỏa long thương, toàn dùng đại đao, thiết thương, thuổng cuốc, côn gỗ làm võ

khí.

Cuộc chiến đấu ở Xích Khảm kéo dài mười lăm ngày. Quách Hoài Nhật đại ca

không may bị đại pháo của Hồng mao quỷ bắn chết.”

Vi Tiểu Bảo lại la lên:

- Trời ơi! Thế là hỏng bét!

Lâm Hưng Châu kể tiếp:

- “Đúng thế! Quách đại ca chết đi, bọn người Trung Quốc chúng ta lâm vào

tình trạng quân vô tướng, hổ vô đầu, thua to phải bỏ thành mà chạy ra ngoài.

Đến bên hồ lớn lại huyết chiến bảy ngày bảy đêm. Người Trung Quốc bị

đánh chết hơn bốn ngàn.

Đàn bà và trẻ con thà chết không chịu khuất phục bị chúng giết chết năm

trăm người.

Những người bị bọn Hồng mao quỷ bắt thì đàn bà con gái phải làm doanh kỹ,

đàn ông chẳng bị ngũ mã phanh thây cũng bị lấy sắt nung vào dí vào cho đến

chết.”

Vi Tiểu Bảo phẫn nộ vô cùng la lên:

- Bọn quỷ Hồng mao này dã man tàn nhẫn như vậy thì so với hồi quân Thanh

tàn sát Dương Châu còn độc ác hơn nhiều!

Thi Lang và Lộ phó tướng ngơ ngác nhìn nhau, đành gượng cười cho xuôi

chuyện. Chúng nghĩ thầm:- Gã thiếu niên này ăn nói lỗ mãng, chẳng biết trọng khinh.

Lâm Hưng Châu kể tiếp:

- Đó là những việc xẩy ra vào hồi tháng tám năm Vĩnh Lịch thứ sáu…

Hồng Triều ngắt lời:

- Năm Vĩnh Lịch thứ sáu tức là niên hiệu Thuận Trị nhà Đại Thanh năm thứ 7.

8… 9. Đúng rồi, vào

Chia sẻ truyện tới bạn bè:

Chúc bạn Online vui vẻ.
Hãy ủng hộ bọn mình bằng cách ghé thăm STruyện.Com hàng ngày nha !!!
Nhớ địa chỉ website là S + Truyện + Com = STruyện.Com nha - Cảm ơn bạn!!
Nhận Truyện Qua eMail


...........
Thể Loại: Truyện Kiếm Hiệp Tags: ,
Danh Sách Truyện Theo Thứ Tự A-B-C:Truyện Khác:
Nam thiên nhất tuyệt kiếm – Trần Phiên Ngung (Phần 2/2)
Kiếm Châu Duyên – Trương Tuẫn Tử (Phần 2/2)